AUSTATUD ALGKLASSIDE ÕPETAJA!

 

Algklasside juhatuse koosolekul panime paika ürituste toimumise orienteeruvad ajad. Palume korraldajatel kinni pidada nendest ajavahemikest. Ürituse juhendid saata koolidesse vähemalt 3 nädalat enne ürituse toimumist.

 

2007/08 õppeaasta üritused

 


      (seotud jõuludega)  

  


  • Õpetajate koolitus                             märts 2008=>             K.Võlu Kk 
    (IÕK koostamine?)                          edasilükatud okt 2008
               
                                                            

  • Loodusmäng I klassile                         aprill-mai 2008          Mäetaguse Pk


     Leedu Vabariik: Klaipeda -

     Palanga - Nida

 

 

Rõõmsate kohtumisteni!

 

                                                          

Algklasside ainesektsiooni juhatus