2001.a aasta sügisel kogunes grupp algklassiõpetajaid Järve Gümnaasiumi, et luua Ida-Virumaal algkooliõpetajate ainesektsioon.  Otsustati moodustada ainesektsiooni juhatus.

Algklassiõpetajate ainesektsiooni juhatus on välja töötanud Ida-Virumaa eesti keelsete koolide õpilastele mõeldud  õpioskusteolümpiaadid: Loodusmäng (1.klass), Teadmiste ralli (2.klass), Kuldvillak (3.klass), ja Õpioskuste ja matemaatika olümpiaad (4.klass). Lisaks sellele korraldame igal aastal täiendkoolitusi algklasside õpetajatele. Kooliaasta lõppedes on traditsioon korraldada Ida-Virumaa algklassiõpetajatele õppeekskursioon. Tegevust toetab rahaliselt IVOL (Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit).

Arvame, et töö ainesektsioonis on olnud edukas, sest tagasiside õpetajatelt on positiivne ja osavõtt üritustest arvukas. Et edaspidi jätkuks tehtu sama edukalt, oleme tegevusele toeks loonud kodulehe, kust võid leida teavet ürituste kohta, infot koolide kohta ja muid kasulikke linke.